budujeme

pre klientov

brand

awareness

Strategicko-kreatívna reklamná agentúra s vlastnou produkciou

Vymýšľame, produkujeme a realizujeme brand marketingové aktivity, ktoré sa týkajú online a aj offline priestoru. Obsah vytvárame na základe dôkladnej analýzy zákazníka, trhu a konkurencie. Dáta sú naším základným východiskom; až po ich dôkladnom zhodnotení začíname s kreatívnym procesom.

PRE KLIENTOV ROBÍME:

/

header_title3

/

/

/

Sme marketéri, ktorí budujú značky a zabezpečujú ich prítomnosť v hlavách zákazníkov. V našej práci využívame organickú silu príspevkov a psychológiu zákazníckeho správania, ktorá je zahrnutá už pri plánovaní obsahu, s ktorým následne pracujeme. Našou prácou je pochopenie potrieb klienta, identifikácia jeho cieľovej skupiny a vymyslenie unikátneho a funkčného spôsobu, ako zvýšiť povedomie o jeho značke. Riešime kompletný obchodný model klienta od kvality jeho produktu alebo služby, cez cenu a distribúciu, až po samotnú marketingovú komunikáciu.

“Vašu požiadavku riešia ako by bola ich vlastná”

Ako v živote tak aj v podnikaní sú veci jednoduché ale aj zložité. Pri hľadaní riešenia tých zložitých sa určite spoľahnite na agentúru Advajs .Ľudia v tejto agentúre majú jedinečnú vlastnosť riešiť Vašu požiadavku ako by bola ich vlastná. Ďakujeme spoločnosti Advajs za ich profesionálnu ale aj ľudskú angažovanosť pri riešení nášho projektu.
Ladislav Pajdiak
CEO & Founder at Subkontrakt.sk

"Dnes spoločne pracujeme na ďaleko ambicióznejších plánoch"

Vďaka spolupráci s firmou ADVAJS sme účinne dosiahli stanovené ciele a dnes spoločne pracujeme na ďaleko ambicióznejších plánoch, ktoré sme si na začiatku spolupráce len ťažko vedeli predstaviť. Naše obavy opadli hneď po prvých úspešne zrealizovaných projektoch. Verím, že v oblasti marketingu a zvyšovania povedomia o našej činnosti v oblasti priemyslu spoločne dosiahneme ešte veľa úspechov.
Ján Žitňák
CEO & Founder at Hiprotech.sk

"Po vysvetlení našej predstavy prišiel tím v expresnom čase s návrhmi"

Spoluprácu s agentúrou Advajs môžem iba odporučiť. Oslovili sme Advajs na projekt natočenie videa k spolupráci s hokejovým mužstvom. Po vysvetlení našej predstavy prišiel tím Advajs v expresnom čase s návrhmi na scenár, ktoré boli hneď na prvý krát dostatočne kvalitné na to, aby sme mohli o pár týždňov zrealizovať natáčanie. Páčilo sa nám aj poskytnutie viacerých možností zhotovenia videa prispôsobené k nášmu budgetu. Celý proces bol bezproblémový od začiatku až po dodanie finálneho výstupu, ktorý naozaj prekonal naše očakávania. Ďakujeme Zolimu aj celému Advajsu za spoluprácu a veríme, že sa v budúcnosti stretneme aj pri ďalších projektoch.
Romana Ševčíková
CMO at Glosora

Poďme spoločne budovať vašu značku

    Čo budeme spolu riešiť?

    Tvorba značkyBrandová kampaňSociálne sieteStrategická produkcia

    Aký máte mesačný rozpočet na marketing?

    Menej ako 2000€2-5 000€5-10 000€viac ako 10 000€