brunago

Brunago, ako sme zo “znaleckeposudky.sk” vybudovali atraktívny brand

Odporúčanie je našou vizitkou

Klienta Brunago sme získali na základe odporúčania od developera, ktorý celý projekt zabezpečuje po technickej stránke. Projekt je zameraný na vypracovanie a získanie znaleckých posudkov. Išlo o to vytvoriť platformu, ktorá spojí súdnych znalcov s bežnými ľuďmi, ktorí znalecký posudok aktuálne potrebujú alebo budú potrebovať. Klient nás oslovil s tým, že nevie ako na marketing a potrebuje s ním pomôcť. Nemal pre svoj projekt nič jasne definované a samotný názov “znaleckeposudky.sk” sme mu rovno zamietli. Jeho hlavnou požiadavkou bolo vytvoriť brand, ktorý bude atraktívny, ľudia ho budú poznať a nastaviť jeho komunikáciu čo najefektívnejšie.

Prečo nie znaleckeposudky.sk ale Brunago

Po tom ako sme si s klientom prešli základné otázky ohľadom spolupráce a zadefinovali cieľovú skupinu sme začali s namingom. Samotný názov Brunago vznikol spojením priezvisk zakladateľov, čím si u klienta získal výherné miesto.

Tvorba brandu

Tvorbe brandu predchádzalo zvolenie vhodných farieb, písma, vizuálneho štýlu a vymyslenie samotného brand elementu, ktorým je kancelárska spinka. Z nej je aj zložené logo značky. Spinku sme zvolili z dôvodu, že asociuje s predmetom podnikania. Je to silný vizuálny prvok, ktorý sa ľahko pamätá a na slovenskom trhu tento brand element nikto nevyužíva. Pre ešte silnejšie asociačné puto medzi brandom a zákazníkmi sme vymysleli maskota - modrý medved Bruno. Bruno predstavuje virtuálneho pomocníka, ktorý reprezentuje brand. Vystupuje ako poradca, ktorý komunikuje s klientmi priateľskou ale zároveň profesionálnou formou. Celá komunikácia značky je založená na rýmoch, ktoré si zákazníci ľahko zapamätajú, a tým sa im značka Brunago vryje do pamäti ešte viac.

article-img
article-img
article-img

Marketingová stratégia - alfa a omega značky

Hlavným cieľom marketingovej stratégie projektu bolo dostať značku Brunago medzi ľudí, nakoľko sa jednalo o úplne nový projekt. Bolo potrebné vytvoriť asociáciu, ktorá bude vzbudzovať u ľudí spojitosť so znaleckými posudkami.

Aby ich prvotná cesta viedla na našu platformu pri hľadaní znalcov a aby znalci vedeli, že byť na Brunago sa naozaj oplatí. Pri vymýšlaní stratégie pri takomto type projektu, ktorý nemá na slovenskom trhu konkurenciu bolo potrebné myslieť naozaj na všetko.

Komunikácia

Začali sme s komunikáciou na sociálnych sieťach. V teasing fáze sme ľuďom postupne približovali čo je Brunago, prečo tu je a prečo by mali o ňom vedieť. Informovali sme o základných veciach, ktoré klientom vysvetľujú k čomu bude platforma slúžiť. V komunikácii dbáme na konzistentnosť. Nastavili sme jej jasný štýl a spôsob komunikácie vo všetkých smeroch.

article-img
article-img
article-img