brunago

Ročný cieľ splnený za 3 mesiace vďaka našim performance kampaniam.

Stačilo mať tri mesiace spustené naše performance kampane nato, aby sme klientovi Crypton Digital splnili ročný cieľ na zvýšenie počtu registrácií. Prečítajte si, ako sme to dokázali.

Stručne o klientovi a cieľoch

Klient Crypton Digital sa už 5 rokov venuje obchodovaniu s kryptomenami. Prináša možnosť bežným ľuďom zarábať na kryptomenách a zároveň im šetrí čas. Je tu pre tých, ktorý nemajú priestor na to, aby dennodenne sledovali vývoj cien na kryptomenovom trhu ale chcú investovať do kryptomien.


S marketingovým manažérom spoločnosti Crypton Digital Ing. Tomášom Jackom sme si dohodli stretnutie, na ktorom sme sa dozvedeli, že aktuálne so svojimi marketingovými aktivitami nevedia udržať mieru registrácii na takej úrovni, aby im prinášala zisk. Po spoločnom rozhovore sme si ujasnili vzájomné očakávania - 600 nových registrácií za rok. S Tomášom sme si rozumeli a zo spoločného stretnutia sme mali dobrý pocit.


Aktuálne je propagácia na facebooku pre Crypton Digital kľúčová. Smeruje do nej väčšina marketingového rozpočtu. Do celkovej stratégie a reklám investujeme veľké množstvo času a snažíme sa ich ladiť do najmenšieho detailu.

article-img

A ako sme splnili ročný cieľ za 3 mesiace?

Nechali sme facebook nazbierať relevantné dáta. Prvotný problém, ktorý sme u klienta riešili bolo podbudgetovanie reklám a zlá optimalizácia. Kvôli nízkemu rozpočtu nemal facebook možnosť nazbierať relevantné dáta, s ktorými by bolo možné ďalej pracovať.


Navrhli sme teda zvýšiť denný rozpočet o 4 násobok a zamerali sme sa na kvalitnú akvizíciu zákazníkov. Dbali sme aj na vizuál samotných kreatív.

article-img
article-img
article-img

Silný začiatok ale nestačilo

V začiatkoch bola cena za lead vyššia ale stále klientom akceptovateľná, čo nám dovolovalo pokračovať v kampani.

article-full-img

Optimalizácia, ktorá nechala klienta bez slov

Po úspešnom nazbieraní dát sme cielenie rozšírili o podobné publikum zákazníkov a LLA publikum. Rozdelili sme si ho do jednotlivých ad setov tak, aby škálovanie bolo čo najlepšie a dávalo čo najväčší zmysel. Zároveň nám samozrejme išlo o dosiahnutie čo najlepších výsledkov.


Klient nenachádzal slov. Neuveriteľné zlepšenie ceny za lead z pôvodných 20€ na priemerných 4,30€!

article-full-img
article-img
article-img
article-img

Remarketing

V rámci remarketingu sme nasadili sekvenčnú kampaň, ktorá nie je úplne bežná na trhu. Dokážeme ňou však z dlhodobejšieho hľadiska dosiahnuť parádne výsledky. Kampaň bola rozdelená do 3 sekvencii po 3 dňoch. V tejto kampani sme vysvetlovali ako Crypton Digital funguje, ako môžu ľudia cez neho investovať a podobne. V sekvenciách išlo o vysvetlenie otázok z prvej interakcie v akvizičnej kampani.

Záver

Cieľ 600 nových registrácii ročne sme splnili na 117% za jednu štvrtinu času. Klientovi sme priniesli 702 nových registrovaných užívateľov - nových potenciálnych kupujúcich. Klient bol s našimi výsledkami nadmieru spokojný a tým vzrástla aj jeho dôvera k nám ako agentúre. Aktuálne je naša spolupráca na veľmi dobrej úrovni a plánujeme spoločne mnoho marketingových aktivít.

Po niekoľkých neúspešných spoluprácach s rôznymi marketingovými agentúrami sme u nás dali šancu ešte agentúre Advajs a dobre sme urobili. Konečne niekto, kto nám reálne priniesol merateľné výsledky za primerané ceny. Sme nadmieru spokojní! :)

ING. TOMÁŠ JACKO Marketing manager | Crypton Digital, SE.

Pokiaľ Vám to, čo robíme dáva zmysel a chceli by ste taktiež pomôcť alebo poradiť (napríklad s efektivitou kampaní na Facebooku), požiadajte o reklamný audit, ktorý poskytujeme úplne zadarmo.